Overheidsinstellingen

Veiligheid en betrouwbaarheid is een groot goed voor overheidsinstellingen zoals asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en defensie. Uitgebreide screenings en controles – van mens en machine - maken standaard deel uit van de complexe service die wij sinds jaar en dag leveren.