Privacy Policy

Elektro Netten B.V. garandeert uw privacy.

De door u opgegeven persoonsgegevens zullen door ons niet verstrekt worden aan derden of gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden dan die van de Elektro Netten B.V.. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de acceptatie van uw bestelling en/of uw betaling, uitvoeren van overeenkomsten met u en relatiebeheer.

Elektro Netten B.V. houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De registratiekamer is een onafhankelijk orgaan die toezicht houdt of de wetten en of het gebruik van de persoonsregistratie worden nageleefd. Elektro Netten B.V. zal zich conformeren aan deze regels.